Welkom bij de Chaamse Fotoclub!


De Chaamse Fotoclub is opgericht op 6 juni 2009. Een jonge club dus, met leden die het allemaal leuk vinden om te fotograferen, de resultaten samen bespreken en becommentariëren en er zo samen van te genieten. 

Er zitten ervaren en minder ervaren leden bij. Zo willen we van elkaar leren en begrijpen waarom een foto geslaagd is of dat er mogelijk nog verbeterd kan worden. We hebben eenmaal in de twee weken een clubavond waarop we foto’s bespreken, mogelijkheden van camera's toelichten of daadwerkelijk gaan fotograferen. Kijk bij onze leden om te zien wat wij fotograferen. Je bent van harte welkom!

De voorzitter Op deze website geven we je een indruk van onze club. De site is vooral bedoeld voor praktische informatie ten behoeve van de leden. Aanstaande maandag zien we elkaar weer en gaan we het weer hebben over Jeroen Bosch.
Op het C.F.C. jaaroverzicht staat, dat we dan misschien al foto's zouden hebben. Dat is natuurlijk wel heel snel! Mocht je al foto's hebben dan sta ik daar versteld van. Ik zelf heb er nog geen maar wél ideeën zoals ik het ga doen.
Mijn vraag is dan ook om Maandag je ideeën die je hebt mee te nemen aan de hand van collage's tekeningen of anderszins. De bedoeling van de avond is, dat we gaan kijken wie wat gaat doen, en of dat een beetje klopt met elkaar. Dat we niet opeens 10 verschillende foto's hebben een kers, of een appel. Ik heb aan ieder de powerpoint toegestuurd, daar kun je ook een een foto uithalen waarop het voorwerp of de vrucht staat, of anderszins, die je kiest. Die powerpoint gaat ook gebruikt worden op de uitvoering. Dus als jouw foto klopt met de foto van powerpoint, bijvoorbeeld de kanarie van het schilderij wordt gevolgd door jouw foto van een kanarie, dan is dat een mooi beeld.
Dus.... lekker uitknippen en / of  plakken dit weekend, ( het gaat toch regenen) dan zien we graag het resultaat maandag.
Tevens komen er twee nieuwe leden kijken die wellicht ook een paar foto's meenemen om te laten zien wat ze kunnen en ze kijken of ze zich willen aansluiten bij ons, en Jan Roovers komt ook langs waarschijnlijk. een volle avond. 


Disclaimer voor www.chaamsefotoclub.nl


De vereniging (KvK nr.20171321), hierna te noemen De Chaamse Fotoclub, verleent je hierbij toegang tot www.chaamsefotoclub.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

De Chaamse Fotoclub behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Chaamse Fotoclub spant zich in om de inhoud van www.chaamsefotoclub.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aanbieders van (pers)berichten dienen duidelijk aan te geven wat wel en niet voor publicatie bestemd is. Het bestuur bepaalt of een bericht al dan niet wordt opgenomen.

De op www.chaamsefotoclub.nl aangeboden materialen/info worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/info kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Chaamse Fotoclub.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen, met name foto's, liggen bij De Chaamse Fotoclub en/of haar lid/leden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Chaamse Fotoclub en/of haar lid/leden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Indien je interesse hebt in de rechten op (een van de) foto's neem je contact met ons op via info@chaamsefotoclub.nl

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 Binnenkort

Portret fotografie
12 december 20:00

Fotobond West Brabant Expositie info

http://fotobond-abw.nl/index.php?pagina=tekst_algemeen&id=exposities
Lees meer

75, 00 contributie overmaken op rekeningnummer nl35 rabo 0112 3995 33


Nieuwe fotograaf des vaderlands

Robin de Puy
meer...