In Memoriam Thea van Eck

Thea overleed op 3 februari 2018.

Als we iets van jou hebben kunnen leren is het wel jou positiviteit  en doorzettingsvermogen. Iedere keer als het wat minder ging zei je, volgende week ben ik weer wat opgeknapt en kan weer verder. Zo’n 9 jaar geleden was je bij de oprichting van onze fotoclub, juni 2009. Fotografie was jou passie en toen je met pensioen ging kreeg je meer tijd om je hobby uit te oefenen. Van 2013 tot 2016 was je secretaris van onze club wat je met veel inzet deed.


je bleef hoesten en in 2014 hoorde je dat je longkanker had. Chemo’s begonnen en het leek te stabiliseren, tot het weer opspeelde. Je hebt veel moeten doorstaan en Thea, wat ben jij een vechtster, je was hier nog niet klaar, je wilde nog zoveel.


We zullen Thea enorm missen en altijd aan je denken.

De Chaamse Fotoclub is opgericht op 6 juni 2009. Met leden die het allemaal leuk vinden om te fotograferen, de resultaten samen bespreken en becommentariëren en er zo samen van te genieten. Er zitten ervaren en minder ervaren leden bij. Zo willen we van elkaar leren en begrijpen waarom een foto geslaagd is of dat er mogelijk nog verbeterd kan worden. We hebben eenmaal in de twee weken een clubavond waarop we foto’s bespreken, mogelijkheden van camera's toelichten of daadwerkelijk gaan fotograferen. 

Kijk bij onze leden om te zien wat wij fotograferen. Je bent van harte welkom!


De voorzitter Op deze website geven we je een indruk van onze club. De site is vooral bedoeld voor praktische informatie ten behoeve van de leden. 


Disclaimer voor www.chaamsefotoclub.nl


De vereniging (KvK nr.20171321), hierna te noemen De Chaamse Fotoclub, verleent je hierbij toegang tot www.chaamsefotoclub.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

De Chaamse Fotoclub behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Chaamse Fotoclub spant zich in om de inhoud van www.chaamsefotoclub.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aanbieders van (pers)berichten dienen duidelijk aan te geven wat wel en niet voor publicatie bestemd is. Het bestuur bepaalt of een bericht al dan niet wordt opgenomen.

De op www.chaamsefotoclub.nl aangeboden materialen/info worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/info kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Chaamse Fotoclub.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen, met name foto's, liggen bij De Chaamse Fotoclub en/of haar lid/leden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Chaamse Fotoclub en/of haar lid/leden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De site kan enkele auteursrechtenvrije foto's van derden bevatten. CC0. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Overig

Indien je interesse hebt in de rechten op (een van de) foto's neem je contact met ons op via info@chaamsefotoclub.nl

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 Binnenkort

Judith Borreman Makrofotografie
5 maart 0:00
gastspreker

Fotobond West Brabant Expositie info

http://fotobond-abw.nl/index.php?pagina=tekst_algemeen&id=exposities
Lees meer

XFoto

Terugblik
hier...