Welkom op de homepagina van de Chaamse fotoclub


Welkom bij de CFC !

 

De Chaamse Fotoclub is opgericht op 6 juni 2009. Met leden die het allemaal leuk vinden om te fotograferen, de resultaten samen bespreken en becommentariëren en er zo samen van te genieten. Er zitten ervaren en minder ervaren leden bij. Zo willen we van elkaar leren en begrijpen waarom een foto geslaagd is of dat er mogelijk nog verbeterd kan worden. We hebben eenmaal in de twee weken een clubavond waarop we foto’s bespreken, mogelijkheden van camera's toelichten of daadwerkelijk gaan fotograferen.

De voorzitter

 

 


Uitslag Vak en publieks jury Expo 2024.

Geslaagde Foto Expo van de Chaamse Fotoclub

Afgelopen weekend vond de jaarlijkse foto-expo van de Chaamse Fotoclub plaats en het evenement werd met groot enthousiasme ontvangen. De sfeervolle ambiance van Café Bellevue in Chaam, dat speciaal voor de gelegenheid was omgetoverd tot een indrukwekkende expositieruimte, zorgde voor een inspirerende setting waarin creativiteit volop kon worden bewonderd.

Bezoekers waren vol lof over de tentoongestelde werken. Er ontstonden vele discussies en persoonlijke meningen werden besproken onder het genot van een bakie koffie of thee. “Foto’s die iets los in me maken” en "Volgend jaar kom ik zeker weer kijken," waren slechts enkele van de vele positieve reacties die we mochten ontvangen. Deze waardering bevestigt het succes van de expo en de impact van de getoonde creaties.

Met circa 260 stemmen voor de publieksjury, konden de leden van de fotoclub rekenen op een actieve betrokkenheid van het publiek. Deze interactie is van onschatbare waarde, aangezien de expo dé gelegenheid biedt om de creativiteit en vaardigheden van de leden aan een breed publiek te tonen.

Diverse Categorieën en Winnaars

Net als voorgaande jaren werden foto's getoond die tijdens het jaar waren gemaakt aan de hand van verschillende opdrachten, zoals Glas , Macro en lijnenspel.

Bezoekers konden dit jaar ook weer mee jureren in drie categorieën: "Thema van het Jaar", "Vrije Onderwerpen Serie" en "Vrije Foto".
Zie https://www.chaamsefotoclub.nl/terugblik voor alle foto's die mee deden in de 3 categorien.

Thema van het Jaar: “Minimalisme”

In de categorie "Thema van het Jaar" was het onderwerp "Minimalisme". Elke fotograaf had een jaar de tijd om een foto rond dit thema te maken. De uitslag was als volgt:

Vakjury:

 1. Els van Gils

 2. Ad Loos

 3. Jack Groenen

Publieksjury:

 1. Diane Tuijtelaars

 2. Els van Gils

 3. Jack Groenen

Vrije Onderwerpen Serie

In deze categorie werden drie samenhangende foto's als geheel beoordeeld, allen gepresenteerd in een passe-partout.

Vakjury:

 1. Antoon Oprins

 2. Ad Loos

 3. Ria Janssen

Publieksjury:

 1. Erwin Goossens

 2. Els van Gils

 3. Conny Veenhuis

 

Vrije Foto

In de categorie "Vrije Foto" waren er geen regels, wat leidde tot een breed scala aan onderwerpen en presentaties.

Vakjury:

 1. Erwin Goossens

 2. Ria Janssen

 3. Diane Tuijtelaars

Publieksjury:

 1. Els van Gils

 2. Ria Janssen

 3. Diane Tuijtelaars

 

Voor een overzicht van alle winnende foto's en meer informatie kunt u terecht op Chaamse Fotoclub.

Nieuwe Leden Welkom

Voor het komende jaar is er nog ruimte voor nieuwe leden. De Chaamse Fotoclub biedt een leerzame en inspirerende omgeving waar leden van elkaar kunnen leren door middel van sprekers, foto-opdrachten en feedbacksessies. Het is niet noodzakelijk om alle kneepjes van de fotografie al te beheersen om lid te worden.

Wij danken iedereen voor hun stem en belangstelling. We gaan nu aan de slag met het bedenken van een nieuw thema voor het volgende fotoclubseizoen en hopen jullie dan weer te verwelkomen op een van onze clubavonden of exposities.

Met vriendelijke groet, De Chaamse Fotoclub

 


Disclaimer voor www.chaamsefotoclub.nl

Op deze website geven we je een indruk van onze club. De site is vooral bedoeld voor praktische informatie ten behoeve van de leden.


De vereniging (KvK nr.20171321), hierna te noemen De Chaamse Fotoclub, verleent je hierbij toegang tot www.chaamsefotoclub.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

De Chaamse Fotoclub behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Chaamse Fotoclub spant zich in om de inhoud van www.chaamsefotoclub.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aanbieders van (pers)berichten dienen duidelijk aan te geven wat wel en niet voor publicatie bestemd is. Het bestuur bepaalt of een bericht al dan niet wordt opgenomen.

De op www.chaamsefotoclub.nl aangeboden materialen/info worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/info kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Chaamse Fotoclub.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen, met name foto's, liggen bij De Chaamse Fotoclub en/of haar lid/leden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Chaamse Fotoclub en/of haar lid/leden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De site kan enkele auteursrechtenvrije foto's van derden bevatten. CC0. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Overig

Indien je interesse hebt in de rechten op (een van de) foto's neem je contact met ons op via info@chaamsefotoclub.nl

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

AVG 2018

Wij plaatsen geen cookies, gebruiken geen Google Analytics.


Mocht u een foto van uzelf tegenkomen op deze site en met de plaatsing ervan het niet eens zijn, laat het ons weten. Wij zullen de foto dan meteen verwijderen.